Co nabízí NAGANO ?

Z Nagano.cz - OK0NAG
Přejít na: navigace, hledání

Služby HAM Serveru NAGANO, aneb co uživatel získá s registrací - - - Vyplatí se číst pozorně až do konce - - -

Přístup z Internetu do sítě PR přes TELNET

Server umožňuje připojení registrovaným HAM uživatelům ze sítě Internet do PR. Přístup je přes heslo, které je nutné si domluvit se SysOpem.

Jak se připojit do gejtu NAGANO přes Telnet ?

 • Musíš být registrovaný uživatel HAM Serveru NAGANO, viz stránka o registraci.
 • Nastartuj aplikaci Telnet a volej adresu nagano.cz
 • Jako username použij svoji call malými písmeny, jako heslo svůj password. Rozlišuje se velikost písmen.
 • Nyní se nacházíš na gejtu NAGANO, OK0NAG-11
 • Příkazem BBS se dostaneš na místní PR BBS OK0NAG-8
 • Příkazem NAG se dostaneš na PR nód OK0NAG. Zde můžeš psát obvyklé příkazy systému FlexNet: C, D, ...
 • Příkazem DXI se dostaneš na místní DXCluster OK0DXI

WWW BBS OK0NAG-8

Na NAGANU je funkční PR BBS s WWW přístupem ze sítě Internet, samozřejmě opět jen pro registrované uživatele přes heslo. WEBový přístup umožňuje jednoduchou správu svých osobních zpráv ze sítě PR, stejně tak i čtení/posílání bulletinů do sítě PR.

WEB BBS najdeš na http://www.nagano.cz:8080/ . Přístup je přes heslo, které je nutné si domluvit se SysOpem

Jak se připojit na WWW BBS OK0NAG-8 ?

 • Musíš být registrovaný uživatel HAM Serveru NAGANO
 • Nastartuj svůj internetový prohlížeč
 • Zadej do něj URL http://www.nagano.cz:8080/
 • Jako username použij svoji call malými písmeny, jako heslo svůj password
 • Heslo do WEB BBS se bere prvních 8 znaků z tvého hesla. Je-li tvé heslo méně než 8 znaků včetně, platí heslo celé.
 • Nyní se nacházíš na WEB BBS OK0NAG-8. BBS je typu BayBox. Hlavní příkazy jsou na úvodní stránce BBS. Běžné příkazy BBS se zadávají do vyznačeného pole. Jestli se Ti WWW BBS líbí, zadej si ji jako domácí BBS příkazem MYBBS OK0NAG. Tvé osobní PR zpávy Ti budou chodit právě sem.
 • Nyní můžeš pracovat na BBS stejně jako kdybys přistupoval ze sítě PR, ale mnohonásobně rychleji!

Výběr / zasílání PR zpráv přes poštovní klient (např. Outlook Express)

Pokud máš již registrovaný přístup do WWW BBS OK0NAG-8, stojí za vyzkoušení čtení / zasílání PR zpáv přes poštovního klienta. Přístup je přes heslo, které je nutné si domluvit se SysOpem.

Jak výbírat / zasílat PR zprávy přes poštovního klienta (např. Outlook Express) ?

 • Musíš být registrovaný uživatel HAM Serveru NAGANO
 • Nastartuj si svého poštovního klienta (např. Outlook Express) a vytvoř si novou identitu např. s názvem "PR BBS OK0NAG-8"
 • Jako svoji E-mail adresu zadej tvoje_call@ok0nag.#boh.cze.eu . Potvrď tuto adresu ikdyž mail klient bude protestovat, že to není správná E-mail adresa ;-)
 • Jako server pro odchozí zpávy (SMTP) zadej nagano.cz; port 8025
 • Jako server pro příchozí zpávy (POP3) zadej nagano.cz; port 8110
 • Jako username použij svoji call, jako heslo svůj password
 • Vybírat můžeš jen osobní zprávy
 • Zasílat můžeš osobní zprávy i bulletiny. Pro osobní zprávy zadej do pole Komu: call@bbs (např. OK1FUL@OK0NAG).Pro bulletiny zadej do pole Komu: rubrika@rozdělovník (např. OKINFO@OK).


Ham E-mail schránka

Je možné zřídit HAM E-mail schránku. Tato je určena jen pro radioamaterské použití. Tedy pro zprávy od HAMa pro HAMa, ne jiné. Ve vlastním zájmu dávej svoji HAM-Email adresu na OK0NAG jen radioamaterům. Zprávy od ne-amatérů mohou být smazány a tvůj přístup do serveru NAGANO bude ohrožen.

Jak pracovat s HAM E-mail schránkou z Internetu ?

 • Musíš být registrovaný uživatel HAM Serveru NAGANO
 • Nastartuj si svého poštovního klienta (např. Outlook Express) a vytvoř si novou identitu např. s názvem "Ham E-mail NAGANO"
 • Jako svoji E-mail adresu zadej call@nagano.cz
 • Jako server pro odchozí zpávy (SMTP) zadej nagano.cz
 • Jako server pro příchozí zpávy (POP3) zadej nagano.cz
 • Jako username použij svoji call, jako heslo svůj password. Rozlišuje se velikost písmen.
 • Interval stahování pošty nastav nejméně na 30 minut
 • Nyní můžeš používat svou HAM E-mail schránku

Jak pracovat s HAM E-mail schránkou z Internetu s omezeným přístupem?

Pokud máš přístup k Internetu omezený jen na web, máš k dispozici jen internetový prohlížeč nebo jsi v internetové kavárně, hodí se ti následující postup:

Musíš být registrovaný uživatel HAM Serveru NAGANO

 • Spusť internetový browser
 • Zadej do něj URL: http://www.nagano.cz/mail/
 • Spustí se webový poštovní klient. Vzhledem připomíná běžný poštovní klient, ale můžeš ho používat odkudkoli. Program je kompletně počeštěn.

Jak pracovat s HAM E-mail schránkou ze sítě PR ?

 • Musíš být registrovaný uživatel HAM Serveru NAGANO
 • Napoj se na svůj nejbližsí nód sítě PR.
 • Spoj se na mail server NAGANO příkazem C OK0NAG-11 (označení má MAILGW)
 • Zadej příkaz Dir pro zjištění obsahu nových zpráv ve schránce
 • Nové osobní zprávy můžeš číst příkazem Read x (x = číslo zprávy)
 • Nové osobní zprávy můžeš mazat příkazem Kill x (x = číslo zprávy)
 • Nové osobní HAM E-mail zprávy můžeš poslat příkazem Send adresa, např. Send ok1ful
 • U příkazů Dir, Read, Kill a Send lze používat jen počáteční písmena příkazu jako v klasické PR BBS.

Příklady:

 • Např. D - vylistuje všechny došlé zprávy pro Tebe
 • Např. R 4 - přečte čtvrtou zprávu ; R 4-10 přečte zprávy od 4 do 10
 • Např. K 5 - smaže pátou zprávu ; K 5-10 smaže zprávy od 5 do 10
 • Např. S ok1ful - zápis HAM E-mailu pro OK1FUL

Vlastní HAM WWW stránky na NAGANU

Registrovaní uživatelé serveru NAGANO mají možnost si zřídit vlastní HAM WWW stránky neomezené velikosti.

Co je potřeba pro zřízení vlastních HAM WWW stránek ?

Nastavení FTP v Total Commanderu
 • Uvědomit si bezpečnostní rizika (Pravidla pro domovské stránky) a chovat se podle těchto pravidel.
 • Musíš být registrovaný uživatel HAM Serveru NAGANO
 • Napoj se pomocí FTP do nagano.cz, pro login použij svoji call a své heslo. Rozlišuje se velikost písmen. Heslo neukládej, je to bezpečnostní riziko pro tvůj účet i pro Nagano. Při definici připojení ho nezadávej, program se tě při připojení vždycky zeptá. Je to méně pohodlné, ale bezpečné.
 • Nyní jsi ve svém přístupovém adresáři. V něm uvidíš podadresář public_html. Tento adresář je kořenovým adresářem pro Tvé webové stránky. Pokud neexistuje, tak jej vytvoř. Měl by mít práva pro čtení ostatními. Pokud nevíš, co to znamená a browser hlásí, že nemá práva pro přístup, kontaktuj OK1ZIA.
 • Do adresáře public_html nakopíruj svoji startovací web page index.html .
 • Do svého webového prohlížeče zadej URL: <b>http://CALL.nagano.cz</b>. CALL nahraď svou značkou.
 • Pozor, Linux rozlišuje velikosti písmen. INDEX.HTML a index.html jsou dva soubory, které mohou existovat v jednom adresáři.
 • Pozor na lomítka v odkazech. Správně se používá '/', tzv. obyčejné lomítko. Častou začátečnickou chybou je použít zpětné jako v cestách windows. Pak ale budou odkazy funkční jen v některých prohlížečích.
 • V odůvodněných případech je možné vytvořit další doménu například se jménem klubu, s CALL převaděče/nódu/majáku a podobně. Toto je třeba domluvit individuálně s OK1ZIA.

Spojení na ostatní AMPRnet gejty ve světě

Nagano umožňuje běžné AX.25 spojení do jiného gate využitím Net/Rom sítě nódů.

Jak se spojit na jiné AMPRnet gejty ?

 • Musíš být registrovaný uživatel HAM Serveru NAGANO
 • Na AMPRnet gejty se budeme spojovat z PR nódu OK0NAG, nejdříve se tedy musíme dostat na tento PR uzel.
 • Nastartuj aplikaci Telnet a volej adresu nagano.cz
 • Jako username použij svoji call, jako heslo svůj password
 • Nyní se nacházíš na gejtu NAGANO
 • Příkazem NAG se dostaneš na PR nód OK0NAG
 • Příkazem NO zjistíš seznam dostupných Net/Rom nódů z celého světa, zpravidla se jedná o AMPRnet gejty

Download sekce na NAGANU

Nagano HAM Server obsahuje Download sekci pro stahování / příjem programů z oblasti HAM světa. Přístup do sekce je pomocí služby FTP.

Jak pracovat v download sekci ?

 • Napoj se pomocí FTP do nagano.cz, pro login použij anonymous a jako password zadej svůj E-mail
 • V sekci se nalézají podadresáře, členěné podle témat. V nich jsou soubory určené pro download

Připojení na chat ON4KST

Fenoménem dnešní doby je internetový chat, který provozuje Alain, ON4KST. Připomínám, že přístup k němu přes Nagano je vhodný jen pro uživatele připojené přes packet.

Jak se napojit chat ON4KST ?

 • Musíš být registrovaný uživatel HAM Serveru NAGANO
 • Na nódu FlexNet napiš: C OK0NAG-11
 • Nyní se nacházíš na gejtu OK0NAG-11
 • Příkazem KST se připojíš na chat ON4KST, dále postupuj podle jeho instrukcí.

Registrace

Zalíbily se Ti služby HAM Serveru NAGANO ? Staň se registrovaným uživatelem ! Možná sis všiml, že drtivá většina služeb HAM Serveru NAGANO jsou pouze pro registrované uživatele. Má to svůj důvod. Jedná se o HAM server a některé služby jako je přístup do sítě PR vyžadují splnění určitých podmínek v souladu s platnými provozními podmínkami pro amatérskou službu.

Jak se stát registrovaným uživatelem ?

Navštiv stránku o registraci.